Aktualności

Zapisy na zajęcia !!!!
PLASTYCZNE i TEATRALNE - Dom Kultury w Środzie Śląskiej
TANECZNE i TEATRALNE-  Gminny Ośrodek Kultury w Malczycach
PLASTYCZNE - świetlica w Przedmościu i Komornikach (DK- Środa Śląska)
TWÓRCZE I KREATYWNE - weekendowe (DK- Środa Śląska) -
PSYCHOSPOŁECZNE "BLIŻEJ SIEBIE" - w świetlicach  (DK- Środa Śląska i Urząd Gminy Środa Śląska)

Edukacja

Szkolenia, treningi, zajęcia edukacyjne z zakresu umiejętności psycho-społecznych.
Artykuły, publikacje, opracowania.

Kultura

Zajęcia artystyczne, teatralne, taneczne, plastyczne, kreatywne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Twórczość

Pracownia La-LOO
Rękodzieło, ozdoby, dekoracje, malarstwo, rysunek.

Plastyczna edukacja online. Podpowiedzi twórcze, plastyczne ćwiczenia, inspiracje do pracy.

Współpraca przy realizacji klipu zespołu VINCENT.