Magdalena Jankowska

Z pasji tworzenia !

 • Socjolog, animator kultury (spec.TEATR- reżyseria), pedagog
 • Certyfikowany instruktor rekreacji ruchowej spec. TANIEC-współczesny i jazzowy oraz spec. FITNESS- ćwiczenia psychofizyczne (joga, pilates, stretching) 
 • Nauczyciel osób dorosłych m.in. socjologii, psychologii i pedagogiki; kompetencji społecznych i organizacji pracy zespołowej; teorii wychowania artystycznego; animacji teatralnej i tanecznej; wychowania artystycznego dziecka; pracowni artystycznej; wychowania literackiego i muzycznego
 • Instruktor szkoleń i warsztatów z zakresu rozwoju twórczego, edukacji społecznej i inteligencji emocjonalnej dla wszystkich grup wiekowych
 • Autorka artykułów na portalu egaga.pl i uczdziecko.pl
 • Instruktor, wychowawca, nauczyciel w instytucjach kultury (domy kultury, fundacje, stowarzyszenia) i edukacji (szkoły, przedszkola)

 • UDOKUMENTOWANE 19-LETNIE DOŚWIADCZENIE W PRACY ARTYSTYCZNEJ I I EDUKACYJNEJ

 • TYSIĄCE GODZIN PRZEPRACOWANE METODAMI AKTYWNYMI

 • AUTORSKIE PROGRAMY ZAJĘĆ I WARSZTATÓW
 • AUTORKA SCENARIUSZY TEATRALNYCH, DRAMATÓW, POKAZÓW ORAZ CHOREOGRAFII
 • TWORZY SCENOGRAFIE, LALKI TEATRALNE, KOSTIUMY I CHARAKTERYZACJE NA POTRZEBY REALIZOWANYCH PROJEKTÓW
 • PROWADZI PRACOWNIĘ LA-LOO ZAJMUJĄCĄ SIĘ PROMOWANIEM TWÓRCZOŚCI, RĘKODZIEŁA I EDUKACJĄ W TYM ZAKRESIE

Chcesz wiedzieć więcej? Nawiązać kontakt?