"BLIŻEJ SIEBIE-BLIŻEJ LUDZI"

 
 

Umiejętności społeczne

Umiejętności społeczne to zespół umiejętności i cech, które ułatwiają funkcjonowanie z innymi ludźmi. pozwalają na sprawne realizowanie celów, zrównoważoną aktywność i satysfakcję z obcowania czy pracy z innymi.

 

Praca zespołowa

Wspólne realizowanie zadań grupowych, radzenie sobie z konfliktami i problemami występującymi w grupie, ćwiczenie negocjacji i wypracowywania rozwiązań są podstawowymi kompetencjami rozwijanymi w ramach tego bloku.

Komunikacja

Komunikacja stanowi nieodłączny element codziennego życia. Występuje we wszystkich obszarach aktywności człowieka. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych pomaga lepiej funkcjonować w sferze prywatnej i zawodowej.

 • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

 • SKUTECZNE POROZUMIEWANIE

 • BUDOWANIE RELACJI

 • ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW

 • ASERTYWNOŚĆ, WSPÓŁPRACA

 • INTELIGENCJA EMOCJONALNA

 • STRES I MOTYWACJA

 • SAMOŚWIADOMOŚĆ

 • PRACA W GRUPIE

 • ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁOWEJ

 • TWÓRCZE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

 

Zajęcia realizowane z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w ramach warsztatów okazjonalnych bądź stałych zajęć.


Bliskość

Zajęcia odbywają się w klimacie sprzyjającym nawiązywaniu i podtrzymywaniu bliskich relacji interpersonalnych. Nadrzędną podstawą programu jest dbałość o dobry klimat zajęć, dbanie o komfort uczestników, uważność na uczucia uczestników tak, aby każda osoba czuła się równym i pełnoprawnym członkiem grupy.

Współpraca

Zajęcia skonstruowane są w taki sposób, by prezentować, ćwiczyć i utrwalać umiejętności działania w grupie, uwzględniając realizowane cele z poszanowaniem wszystkich uczestniczących w procesie osób. Oparte są o empatię i szacunek.

Samoświadomość

Samoświadomość stanowi jeden z filarów inteligencji emocjonalnej człowieka. Dzięki samopoznaniu lepiej rozumiemy siebie, a tym samym innych ludzi. Dostrzegamy motywy naszych zachowań, potrafimy rozpoznać źródło rozmaitych, także trudnych emocji, uczymy się radzić sobie z rozmaitymi, często automatycznymi myślami. Dzięki wysokiemu poziomowi samoświadomości kontrolujemy lepiej swoje zachowania i decyzje.

Zajęcia dla dzieci szkolnych i młodzieży

"INTERAKCJE" i "BLIŻEJ SIEBIE"

 Integracja, komunikacja, samoświadomość to kluczowe hasła programów. Celem zajęć jest wzmacnianie umiejętności funkcjonowania dzieci i młodzieży w grupie, a także budowanie pewności siebie i lepsze rozumienie siebie i innych.

 

Program spełnia funkcje profilaktyczne, pozwalając na lepsze radzenie sobie z emocjami i problemami, wzbudzając pozytywne emocje. Podstawą programu jest postawa szacunku i otwartości na każdego uczestnika zajęć.

Komunikacja

Każdy element werbalny i niewerbalny komunikacji jest cennym nośnikiem informacji. Rozumienie sygnałów niewerbalnych, ćwiczenie się w odczytywaniu emocji, interpretacji słów itp. jest podstawą do tworzenia udanych relacji i unikaniu lub niwelowaniu nieporozumień. Stwarzanie możliwości dyskusji, trening aktywnego słuchania, zadania tworzące sytuacje wymagające rozwiązywania konfliktów, negocjowania rozwiązań są podstawą programu zajęć.

Radzenie sobie ze stresem

Aspekt związany pośrednio z dbałością o zdrowie psychiczne. Głównym celem tego obszaru jest znalezienie, wykształcenie, utrwalanie skutecznych metod radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami stresowymi. Poprzez oswajanie z trudnymi myślami, emocjami: wstydu, strachu, lęku itp. nabywamy odporności na trudne bodźce, zwiększa się nasze poczucie sprawstwa i odpowiedzialności w życiu, a także spada reaktywność na problemowe bodźce.

Zdrowie psychiczne

Pośrednim celem programu jest dbałość o zdrowie psychiczne uczestników. Stworzenie im możliwości wypowiadania się na różne tematy, dzielenia się doświadczeniami, myślami. Zajęcia są okazją do wyładowania rozmaitych emocji, przećwiczenie sposobów radzenia sobie z nimi, a jednocześnie wzbudzenie akceptacji do uczuć innych osób i rozumienie ich odmiennego doświadczania i postrzegania rzeczywistości.

Zajęcia psychospołeczne dla przedszkolaków

 Warsztaty "Drzewko szczęścia" adresowane są dla najmłodszej grupy odbiorców. Proponowane tematy m.in.:

 • POKAŻ MI ŚWIAT WOKÓŁ
 • POZNAJMY SIĘ
 • MÓJ PRZYJACIEL
 • MAŁE SMUTKI
 • WSTYDLIWY BOHATER
 • DBAMY O ZWIERZĘTA
 • STRACH MA WIELKIE OCZY
 • PODARUJĘ CI COŚ MIŁEGO
 • BĘDĘ SIOSTRĄ, BĘDĘ BRATEM
 • WYBIERZMY RAZEM