• Zajęcia realizowane w grupach wiekowych
  • W wybranych obszarach tematycznych
  • Zajęcia stałe, cykliczne, okazjonalne

Taniec

Zakres zajęć tanecznych: taniec klasyczny (balet), taniec współczesny, taniec jazzowy, taniec nowoczesny, tańce integracyjne, tańce stylizowane

W planie zajęć także:
  • relaksacja, stretching
  • praca z rekwizytem
  • tworzenie choreografii
  • tworzenie etiud/pokazów/spektakli
 

Teatr

Warsztaty teatralne, treningi aktorskie, konsultacje recytatorskie prowadzone są jednorazowo, cyklicznie lub w sekcjach stałych. Mogą obejmować jeden blok np. pracę z tekstem lub obejmować szeroki zakres wiedzy i umiejętności.

Zajęcia teatralne stanowią także element zajęć integracyjnych, animacyjnych czy psychospołecznych.  Zabawa w teatr to doskonała okazja do poznania siebie, wzmocnienia pewności siebie, lepsze rozumienie świata i innych ludzi.

Warsztaty teatralne adresowane są dla wszystkich grup wiekowych. W zależności od potrzeb, możliwości i zasobów instytucji realizowane są różne tematy i bloki programowe. Zajęcia obejmują m.in.: elementarne zadania aktorskie, plastykę ciała, pracę z tekstem, improwizację, tworzenie etiud i spektakli.


Plastyka

Zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych prowadzone w sekcjach stałych bądź okazjonalnie-tematycznie. W ramach rozwoju plastycznego prowadzimy:

  • zajęcia plastyczne dla różnych grup wiekowych
  • treningi twórcze z elementami arteterapii
  • warsztaty weekendowe dla rodziców z dziećmi (dziadków także :)
  • pracownie plastyczne

Filmy edukacyjne z zakresu twórczości, plastyki, sztuki. Podpowiedzi, instrukcje, inspiracje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Więcej na kanale YT Domu Kultury w Środzie Śląskiej...