Edukacja

To obszar działań dotyczący nauczania, szkoleń, warsztatów z zakresu umiejętności psycho-społecznych. Szczególną uwagę zwracamy na obszar kompetencji, które wpływają na sposób funkcjonowania człowieka w grupie społecznej - w pracy lub w relacjach rodzinnych.


Warsztaty realizowane są dla różnych grup docelowych, zależnie od ich potrzeb i możliwości instytucji zamawiającej.

Przykładowe obszary szkoleń

 • Komunikacja interpersonalna w budowaniu bliskich relacji.
  • Stres i sposoby radzenia sobie z nim.
  • Inteligencja emocjonalna w życiu codziennym.
  • Konflikt w miejscu pracy.
  • Bariery komunikacyjne w zespołach zadaniowych.
  • Organizacja pracy zespołowej.


    Potrzebujesz więcej informacji? Nie jesteś pewien, jak określić problem i dobrać temat szkoleń/zajęć?